Lista de tablas: Tango nexo

Lista de tablas: Tango nexo

TablaDescripción
AplicacionNexoParametroAplicacionNexoParametro
NEXO_COBRANZAS_COMP_VENC_PAGONexo cobranzas comp venc pago
NEXO_COBRANZAS_COMPROBANTENexo cobranzas comprobante
NEXO_COBRANZAS_PAGONexo cobranzas pago
NEXO_COBRANZAS_VENCIMIENTONexo cobranzas vencimiento
NEXO_MEDIOS_PAGO_TIENDANexo medios pago tienda
NEXO_PEDIDOS_CLIENTESNexo pedidos clientes
NEXO_PEDIDOS_COMPRADORESNexo pedidos compradores
NEXO_PEDIDOS_COMPROBANTESNexo pedidos comprobantes
NEXO_PEDIDOS_DIRECCIONESNexo pedidos direcciones
NEXO_PEDIDOS_ETIQUETANexo pedidos etiqueta
NEXO_PEDIDOS_HISTORIALNexo pedidos historial
NEXO_PEDIDOS_ORDENNexo pedidos orden
NEXO_PEDIDOS_PROMOCIONNexo pedidos promoción
NEXO_PEDIDOS_RELACION_FACTURANexo pedidos relación factura
NEXO_PEDIDOS_RENGLON_ORDENNexo pedidos renglón orden
NEXO_RELACION_ARTICULO_TIENDANexo relación articulo tienda
NEXO_RELACION_CLIENTE_TIENDANexo relación cliente tienda
NEXO_TIENDA_VERSIONNexo tienda versión
Top